خودش

"آسمان غرق خیال است کجایی آقا؟
آخرین هفته سال است کجایی آقا؟
سال هم گشت کهنسال، نیامد صاحب
زندگی بی تو محال است کجایی آقا؟"

+ ﮔﺎﻫـــــﯽ ﺁﺩﻡ ﺩﻟـــــﺶ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ ﮐﻔﺶﻫﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﯿﺎﻭﺭﺩ،
یوﺍﺷﮑــــﯽ ﻧﻮﮎِ ﭘﺎ
ﻧﻮﮎ ﭘﺎ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺵ ﺩﻭﺭ ﺷـــــــــﻮﺩ،
ﺑﻌﺪ
ﺑﺰﻧﺪ ﺑﻪ ﭼﺎﮎ ﻓﺮﺍﺭ ﮐﻨﺪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺵ...
+روزائی که تــو توشون نیستی ٬حیفم میاد زندگیشون کنم ..
/ 2 نظر / 19 بازدید
خلوت نشین

روزائی که تــو توشون نیستی ٬حیفم میاد زندگیشون کنم .. این جملت خیلی قشنگه

خلوت نشین

تو که یک گوشه چشمت غم عالم ببرد حیف باشد که تو باشی و مرا غم ببرد