این، هموست...

خآلِق من " بِهِشْتی" دارد،
نزدیک،
زیبآ،
و بزرگ،
و " دوزَخی" دارد،
به گمانم کوچک و بعید،
و در پی دلیلی ست که بِبَخْشَدْ ما را...   

التماس دعای شدید 

/ 0 نظر / 25 بازدید