شب تنهائی

"سحـــــــــر" بود و

"علــــــــــــــــــی" بود و

"خــــــــــــــــــــــــــــدا" بود . . .

++پی نوشت: بهترین حاجتِ این شَهرُالله یک اذان صَحْنِ أبآعَبْدِالله ... 

 

/ 0 نظر / 16 بازدید