بخاطر یک دقیقه!

((ما چله نشین شب یلدای حسینیم
ماتم زدگان غم عظمای حسینیم
ما غرق عزای پسر فاطمه هستیم

ما تا به سحر غرق تماشای حسینیم))

پی نوشت: آدم میماند بگوید یلدا مبارک یا نگوید! اما چون ملیتمان از دینمان جدانیست هم تبریک میگوییم هم نه!
خوب یک دقیقه اضافیش را بخوابید!

دل نوشت: یلدای نبودن تو کی تمام میشود پس...؟؟

التماس دعای مخصوص دونفره-یاعلی

/ 0 نظر / 20 بازدید