من هم می بافم اما...

تــَمام زَنـــانِ دُنـــیــــا
بــــرایِ مــــَردی کــــه دوســـت دارنــــد

شـــال گـــردَن مـــی بـــافنـــد
جـــز مـ ــن
کـــه نشــَســـته ام ایـــنـــجا
و بـــرای تـــو شـــِعر مــــی بافَـــم ...!

پی نوشت: میگه هیچوقت برام ننوشتی...میگه هیچوقت برام ننوشتی...میگه هیچوقت برام ننوشتی...هه! یبـــآرَمـــ مَنـــو نَخــــونــــــدیلبخند

/ 3 نظر / 27 بازدید
خلوت نشین

هوم؟ خوبی.؟>

عطرباران

سلام خانوم طلا[قلب] مهم بافتنه حالا شال گردن وشعروخیالش فرقی نمیکنه همه درحال بافتنیم ![زبان][خنده] وقتی میگه یه بارم برام ننوشتی یعنی اون قبلی خیلی بهم چسبیده بازم برام بنویس ولی روش نمیشه رک وراست بگه![چشمک]

عطرباران

راستی پیشاپیش عیدغدیرمبارک[ماچ]