مســــیر چــــشم هـــــایت را           شبی ناگاه گم کردم
چراغی نیست راهی نیست             چگونه بی تو برگردم..

/ 0 نظر / 27 بازدید