به کوری چشم تو هم که باشد
حالم خوب ِ خوب است!
اصلا هم دلم برایت تنگ نشده،
حتی به تو فکر هم نمی کنم،
باران هم تو را دیگر به یاد من نمی آورد
 مثل همین حالا که می بارد...
لابد حالا داری زیر باران قدم می زنی!
"چترت را فراموش نکن
لباس گرم را هم ..."


دلنوشت: گاهی دلم برای بعضی چیزها بدجور تنگ میشود. مثل این روزها که بدجور دلم تنگ شده برای بعضی چیزها!
بعضی چیزها مثلِ منِ او، روی ماه خدا را ببوس، چند روایت معتبر، کافه پیانو و خیلی چیزهای دیگر...هرچند شاید ظاهرا بشود برگشت از توی کتابخانه برشان داشت، خاکشان را گرفت و ورقشان زد اما...اما یک چیزهایی مربوط به آنها هست که نمیشود همینجوری آن هارا هم از نزدیک لمس کرد...دلم برای آن بخشش بیشتر تنگ شده، شاید!
*بعضی ها توقع دارند آدم برای دلتنگیش هم جواب پس بدهد!

 

بعدنوشت: هنوز این مطلب از انگشتان ما جاری نشده بود یک نفر آمده بود اینجا مارا بهره مند فرموده بود به یکسری الفاظ زیبا!!! یکنفر که از زور کوچکیش بی نام آمده بود! هرکه بودفقط بود! فقط یک سوال ماند! چرا بعد از چهارسال دقیقا؟!

بعدترنوشت: خدا یاریشان کند این هارا (کلیک کنید) تصویر کنار قالب را از اینجا کش رفتیم!نیشخند

/ 0 نظر / 23 بازدید