تهوعات ذهنی

به جای تمام لغات لعنتی این پست که حذفشان میکنم همین یک بیت کافیست:

(((شبیه قطره باران که آهن را نمی فهمد

دلم فرق رفیق و فرق دشمن را نمی فهمد)))

پی نوشت: نیا باران!
زمین جای قشنگی نیست...
من از اهل زمینم خوب میدانم،
که گل، در عقد زنبورست ولی سودای بلبل دارد و پروانه را هم دوست میدارد...

/ 0 نظر / 15 بازدید